Birthday celebration of Narendra Modi in Ashram shala Chaswad